Regulamin

I.Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.inspiracjeogrodowe.com.pl prowadzony jest przez Gospodarstwo szkółkarskie Kamil Lewandowski z siedzibą w Ustroniu 13, pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 888-288-70-20

Na życzenie klienta możemy wystawić fakturę RR.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.inspiracjeogrodowe.com.pl, są przetwarzane przez Gospodarstwo szkółkarskie z siedzibą w Ustroniu 13

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. 2002. Nr 101 poz.926 ze zm. art 3 pt.2)

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.inspiracjeogrodowe.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią ostateczną cenę.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.inspiracjeogrodowe.com.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.inspiracjeogrodowe.com.pl

Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie firmy, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.inspiracjeogrodowe.com.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS oraz Poczty Polskiej .

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  2. a) Przed wydaniem towaru Klientowi:

Przelew na rachunek bankowy Gospodarstwa szkółkarskiego

Płatność za pośrednictwem systemu platnosci.pl

  1. b) W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu www.inspiracjeogrodowe.com.pl

  1. Zwrot towaru

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Towar zwracany zgodnie z pkt. 8.1, musi być w stanie nienaruszonym.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą.

Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa www.inspiracjeogrodowe.com.pl. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez firmę www.inspiracjeogrodowe.com.pl na podstawie zdjęcia uszkodzonego produktu, który stwierdzi czy uszkodzenie nie nastąpiło z winy klienta.

Rozpatrujemy reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania paczki.

Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo lub telefonicznie.

Następuje weryfikacja zamówienia i uzgodnienie formy rozpatrzenia reklamacji. Uznanie reklamacji następuje na podstawie przesłania zdjęcia uszkodzonego lub niezgodnego z umową produktu nie później niż 14 dni od otrzymania przez firmę maila ze zdjęciem.

Reklamacja zostaje uznana gdy stwierdzimy, iż otrzymany produkt został uszkodzony w stopniu, który uniemożliwi jego wykorzystanie lub gdy stwierdzi się, że jego stan lub jakość znacznie odbiega od powszechnie przyjętych norm jakościowych dla roślin ozdobnych.

W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi www.inspiracjeogrodowe.com.pl

 

Termin wysyłki

Towary wysyłane są w od poniedziałku do czwartku ( z wyłączeniem dni świątecznych)

Standardowy czas realizacji wynosi 1-2 dni wysyłkowych. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do opóźnień w realizacji zamówienia wynikający z niekorzystnych warunków pogodowych lub okresowego wzrostu ilości zamówień w okresie wiosennym.

Wysyłka rozpoczyna się od marca/kwietnia zależnie od warunków pogodowych.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.inspiracjeogrodowe.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

  1. Polityka prywatności

Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientow/użytkownikow Serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą proszeni, to w większości przypadków adres e-mail bądź numer telefonu. W przypadku formularzy zapytań ofertowych i rejestracji na serwisie, będą Państwo proszeni o podanie większej liczby danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia odbiorców serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl